Príprava na III. pracovné stretnutie synody

Drahí priatelia, v prílohe nájdete materiály k III. pracovnému stretnutiu synody. Uvažovať budeme nad témami Zdieľanie zodpovednosti za našu misiu (5. téma) a Dialóg v Cirkvi a spoločnosti (6. téma).

Kalvárske hlasy