Večer s Máriou

V piatok Vás pozývame stráviť večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 18.00 hod. prednáškou, v ktorej nám sr. Konzoláta zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky povie o zázračnej medaile Panny Márie. Po nej pokračujeme pobožnosťou a sv. omšou, ktorú bude slúžiť pomocný otec biskup Mons. Peter Beňo. Po omši bude adorácia s eucharistickým požehnaním Piatkový večer s Máriou bude vysielať aj Rádio Mária.

Kalvárske hlasy