PRÍPRAVA NA IV. PRACOVNÉ STRETNUTIE SYNODY

Drahí priatelia, v prílohe nájdete materiály k III. pracovnému stretnutiu synody. Uvažovať budeme nad témami  Ekumenizmus (7. téma) a Autorita a spoluúčasť (8. téma).

Kalvárske hlasy