Večer s Máriou

Drahí priatelia, vás pozývame, na spoločný Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Duchovný program sa bude konať v našom kostole dnes večer o 18:00 hod. pobožnosťou, po ktorej nasleduje sv. omša a adorácia. Vo svojich modlitbách sa budeme obracať na Pannu Máriu, ktorá rozväzuje uzly. Tešíme sa na vás.

Kalvárske hlasy