Púť do Medjugorie

Na konci augusta Vás pozývame na púť do Medžugorje. Odchod je 26. augusta vo večerných hodinách a príchod je 2. septembra v ranných hodinách. Bližšie informácie získate v sakristii u pána kostolníka Eugena.

Kalvárske hlasy