Večer s Máriou

V pondelok večer o 18:00 hodine vá spozývame na Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Kalvárske hlasy