Farské oznamy 21.8.2022

Oznamy na nedeľu 21. augusta 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Ďakujeme všetkým organizátorom a dobrovoľníkom pri vytváraní zázemia pre pútnikov, kňazom za ich obetavú službu vysluhovania sviatosti zmierenia a tiež kostolníkom, organistom, spevokolu a miništrantom za vytvorenie nádhernej atmosféry počas liturgických slávení. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu 3. septembra o 10,00 hod. Vás pozývame na veľkú farskú udalosť. Otec biskup Viliam nám pri sv. omši požehá obnovený chrám. Hneď po omši začne Farský deň, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bude zabezpečený guláš, kofola, pivko a dobré vínko. Veríme, že v takýto veľký deň sa spolu stretneme v čo najväčšom počte. Fatimská pobožnosť v tento deň začne o 8,30 hod.
  • V zadnej časti kostola sú nové Misijné kalendáre, ktoré sa dotýkajú významného 100. výročia príchodu verbistov na Slovensko.
  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke. Prihlásiť sa treba do polovice septembra.

Kalvárske hlasy