Farské oznamy z 28.9.

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme. 
  • V sobotu 3. septembra čaká našu farnosť veľký deň. Srdečne Vás chceme pozvať na slávnostnú sv. omšu o 10,00, na ktorej otec biskup požehná náš obnovený chrám. V priebehu rokov 2020 a 2021 sme vymenili elektriku, osvetlenie, vymaľovali sme chrám. Vymenil sa stojan na paškál, stolíky v presbytériu, dal sa vyhotoviť trón na Božie slovo, okno svätosti a pod oltárom pribudli relikviáre, do ktorých budú umiestnené vzácne relikvie. Momentálne sa dokončuje oprava zvonov a práce na fasáde kostola. 

Hneď po omši začne Farský deň, na ktorý Vás srdene pozývame. Bude zabezpečený guláš, kofola, pivko a dobré vínko a bohatý program aj pre deti a mládež (luky, streľba z pištole, workshopy, futbal, tance, a pod.). Veríme, že v takýto veľký deň sa spolu stretneme, v čo najväčšom počte. Chceme tiež pekne poprosiť o napečenie sladkého či slaného pečiva. 

Fatimská pobožnosť v tento deň začne o 8,30 hod. 

  • V zadnej časti kostola sú nové Misijné kalendáre, ktoré sa dotýkajú významného 100. výročia príchodu verbistov na Slovensko.
  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke: kalvaria.verbisti.sk alebo našom facebooku. Prihlásiť sa treba do polovice septembra. Plánujeme otvoriť aj skupinku dospelákov, ktorí by si radi dorobili chýbajúce sviatosti. V prípade záujmu kontaktujte pátra Igora.
  • V Misijnom dome v Dome sociálnych služieb Arnolda Janssena hľadáme pani upratovačku. V prípade záujmu kontaktujte pátra rektora Jána Kušníra.
  • V zadnej časti kostola nájdete informačný leták ku Kurzu Ave, ktorý je určený rozvedeným, ktorí žijú sami a rodičom, ktorí zostali bez partnera. 

Kalvárske hlasy