Farské oznamy 11.9.2022

Oznamy na nedeľu 11. septembra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Dnes je zbierka na diecézny seminár. Svoj milodar môžete hodiť do pokladničky v zadnej časti kostola. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Tento týždeň je ešte možnosť prihlásiť sa na sviatosť birmovania v našej farnosti. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke: kalvaria.verbisti.sk alebo našom facebooku. Prihlásiť sa treba do polovice septembra. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka, kvarty a starší. Plánujeme otvoriť aj skupinku dospelákov, ktorí by si radi dorobili chýbajúce sviatosti. V prípade záujmu kontaktujte pátra Igora.
  • Budúci rok z našej Farnosti plánujeme nasledujúce púte:
  • púť do Svätej Zeme v marci. Viac informácií nájdete na letákoch v zadnej časti kostola. Prihlasujte sa prosím v sakristii kostola.
  • púť do Ríma v júli.
  • púť do Medžugorje a púť do Portugalska na Svetové stretnutie mládeže so sv. Otcom. Bližšie informácie Vám poskytneme priebežne.
  • Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň tohto roku už šiesty ročník Nitrianskej animátorskej školy. Ide o projekt zameraný na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, na webovej stránke biskupstva a facebookovej stránke „Mládež Nitrianskej diecézy“.

Kalvárske hlasy