Farské oznamy z 18.9.2022

Oznamy na nedeľu 18. septembra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Zo zbierky na diecézny seminár sa vyzbieralo 484 eur. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok 23. septembra. Stretnutia budú bývať dvakrát do mesiaca. Súčasťou bude sv. omša. Začíname o 17,45 v pastoračnom centre za kostolom. Po stretnutí pokračujeme sv. omšou v kostole. S tým súvisí aj naša prosba. Hľadáme nejakého hudobníka, klaviristu či gitaristu, ktorý by zahral aspoň pár mládežníckych piesní počas sv. omše v prvý piatok v mesiaci.
  • Budúci rok v marci Vás pozývame na Farskú púť do Svätej zeme. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii kostola. Bližšie informácie nájdete na letákoch v zadnej časti kostola.
  • Ako ste za dlhé roky pôsobenia mohli postrehnúť, každý tretí pondelok v duchovnej rodine sv. Arnolda Janssena sa spája s úctou k Duchu Svätému. Pozývame Vás už tento pondelok na sv. omšu, ktorú budeme slúžiť ku cti Ducha Svätého a za požehnanie misijných prác. Po rannej i večernej sv. omši sa pomodlíme aj krátku pobožnosť modlitby Korunky k Duchu Svätému. K tejto pobožnosti sme dali vyrobiť aj ruženec. Ten si budete môcť zakúpiť už v pondelok.
  • Tento týždeň (v stredu, piatok a sobotu) budú jesenné kántrové dni, ktorými chceme Bohu ďakovať za úrodu. Na naplnenie obsahu kántrových dní si každý z nás podľa svojich okolností a vlastných možností môže vybrať skutok pokánia alebo dobročinnej lásky, modlitbu, almužnu, ale aj dobrovoľný pôst a to nielen od mäsa. Bolo by dobré, aby sme sa v týchto dňoch zúčastňovali na svätej omši a hlbšie prežili ich duchovný rozmer. Záväzný by mal byť pre každého jeden deň.

Kalvárske hlasy