Farské oznamy 25.9.2022

Oznamy na nedeľu 25. septembra 2022

  • V sakristii kostola si môžete zapísať úmysly sv. omší na mesiac november.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Dnes (v nedeľu) o 18,00 hod. budeme mať prvé informatívne stretnutie so skupinkou dospelých, ktorí majú túžbu dorobiť si chýbajúce sviatosti krstu, sv. prijímania a birmovania. Stretáme sa pred kostolom.
  • Budúci víkend Spoločnosť Božieho Slova slávi tzv. „Deň SVD“. U nás na Kalvárii začneme v sobotu Pobožnosťou fatimskej soboty o 9,00 hod. Po nej nasleduje svätá omša s misijnou kázňou, po ktorej sa Vám prihovorí náš misionár pôsobiaci na Filipínach, P. Peter Fillo. Na záver programu ste pozvaní na malé agapé. V nedeľu na všetkých omšiach zaznie tematický misijný príhovor. Príďte s nami osláviť tento deň v čo najhojnejšom počte.
  • Od 1. októbra, teda už v najbližšie sobotu, začíname sláviť sväté omše v posunutom čase o 18,00 hod.
  • Budúcu nedeľu bude možnosť podporiť kúpou perníkového srdiečka zbierku Boj proti hladu, ktorú organizuje rodina sv. Vincenta de Paul.
  • Budúci rok v marci Vás pozývame na Farskú púť do Svätej zeme. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii kostola. Bližšie informácie nájdete na letákoch v zadnej časti kostola.
  • Mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov ponúkame možnosť prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke http://kurzsamuel.sk/ . Prihlásiť sa je možné do 16. októbra 2021.

Kalvárske hlasy