Kurz Samuel

Mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov ponúkame možnosť prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke http://kurzsamuel.sk/ . Prihlásiť sa je možné do 16. októbra 2021.

Kalvárske hlasy