Farské oznamy na 2.10.2022

Oznamy na nedeľu 2. októbra 2022

  • Dnes môžete kúpou perníkového srdiečka podporiť zbierku Boj proti hladu, ktorú organizuje rodina sv. Vincenta de Paul.
  • Tento víkend začal ružencový mesiac. Jeho cieľom je povzbudiť nás, aby sme sa modlievali túto modlitbu častejšie a vrúcnejšie. Ďakujeme všetkým, ktorí prichádzajú na modlitbu ruženca pred večernou sv. omšou. Vážime si Vašu nenápadnú ale veľmi dôležitú službu. Túto príležitosť využívame na pripomenutie, že v zadnej časti kostola sú ružence, ktorých kúpou podporíte Obnovu našej Kalvárie.
  • V sobotu Vás pozývame stráviť Večer s Máriou. Začíname o 17.00 hod. prednáškou a pobožnosťou k Márii, ktorá rozväzuje uzly. Pokračujeme sv. omšou a krátkou adoráciou s eucharistickým požehnaním.
  • Chceli by sme Vás poprosiť o pomoc pri hľadaní nejakého dobrého organistu, ktorý by mal kapacitu posilniť túto službu v našej farnosti. Prípadní kandidáti nech sa hlásia u pátra Igora.
  • Oslávte s nami Misijnú nedeľu krabičkou Kalvárskych koláčikov. V krabičke nájdete mix minimálne 15 kusov koláčikov. Odporúčaný milodar za krabičku je 21 eur. Krabičky budú k dispozícii v nedeľu 23. októbra po svätých omšiach. Ak si chcete byť istý, že sa Vám krabička ujde, môžete si ju objednať na našej internetovej stránke kalvaria.verbisti.sk do 17. októbra. Vaše milodary budú použité na dokončenie obnovy nášho pútnického chrámu.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov ponúkame možnosť prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave, Prešove, Nitre, Ružomberku a v Trnave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdete na stránke http://kurzsamuel.sk/ . Prihlásiť sa je možné do 16. októbra 2021.

Kalvárske hlasy