Farské oznamy z 30.10.2022

Oznamy na nedeľu 30. októbra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Ďakujeme našim birmovancom, dobrovoľníkom i účastníkom na Misijnom dni detí za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry.
  • Minulotýždňová celoslovenská zbierka na misie činila 850 eur. Za Vaše milodary ďakujeme.
  • V sobotu Vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty, po ktorej bude sv. omša.
  • Cirkev nás pozýva, aby sme v dňoch od 1. do 8. novembra pomáhali modlitbou a očistením svojho srdca dušiam našich zosnulých.

V čase od 1.-8. novembra je možné úplné odpustky získať pri návšteve cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých.

Dňa 2. novembra pre získanie odpustkov pre zosnulých sa vyžaduje nábožne navštíviť kostol, alebo kaplnku,  pomodliť sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha.

K získaniu úplných odpustkov je potrebné splniť aj tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Odpustky je možno privlastniť dušiam v očistci raz denne. K sv. spovedi stačí pristúpiť len raz počas tohto obdobia.

V týchto dňoch (1.-8.novembra) bude otvorená aj krypta k tichej modlitbe.         

  • Pozývame vás zapáliť sviečku za nenarodené deti a k modlitbe za ne. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života.
  • Chceli by sme poprosiť chlapov o pomoc pri brigáde s čistením parku po výrube stromov. Stretáme sa v sobotu o 13,30 hod.
  • Tak ako po minulé roky, bude v utorok 1.11. na slávnosť Všetkých svätých slúžená sv. omša o 15.00 hod. na Mestskom cintoríne.

Kalvárske hlasy