Úplné odpustky pre duše v očistci

  • Cirkev nás pozýva, aby sme v dňoch od 1. do 8. novembra pomáhali modlitbou a očistením svojho srdca dušiam našich zosnulých.

V čase od 1.-8. novembra je možné úplné odpustky získať pri návšteve cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých.

Dňa 2. novembra pre získanie odpustkov pre zosnulých sa vyžaduje nábožne navštíviť kostol, alebo kaplnku,  pomodliť sa modlitbu Otče náš a Verím v Boha.

K získaniu úplných odpustkov je potrebné splniť aj tri obvyklé podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu). Odpustky je možno privlastniť dušiam v očistci raz denne. K sv. spovedi stačí pristúpiť len raz počas tohto obdobia.

V týchto dňoch (1.-8.novembra) bude otvorená aj krypta k tichej modlitbe.         

Kalvárske hlasy