Farské oznamy zo 6.11.

  • Veľmi pekne ďakujeme chlapom i chalanom za pomoc i spoločenstvo pri farskej brigáde. 
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme. 
  • Z Farnosti Nitra – Chrenová nás dnes popoludní pozývajú na výstavu relikvií svätých, ktorá bude spojená aj s duchovným programom. Program nájdete na plagáte v zadnej časti kostola.
  • V utorok, 8. novembra, ukončíme oktávu modlitieb za zosnulých s duchovnou obnovou spojenou s pobožnosťou k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly. Počas sv. omše bude kázať náš spolubrat, diakon Lukáš Hanúsek. Srdečne Vás pozývame. Začíname prednáškou o 17,00 hod.
  • Biskupstvo v Nitre a Kňazský seminár sv. Gorazda si Vás dovoľujú pozvať na diskusný večer s názvom Dišputy pod hradom. Hosťom večera bude prof. Marián Šuráb. V diskusii na tému Fenomén prekvapenia v synodálnej praxi, budeme diskutovať o tom, ako možno pracovať s fenoménom prekvapenia v náboženskom priestore. Dišputy pod hradom sa uskutočnia v stredu 9.11.2022 o 19:00 hod.,  v konferenčnej miestnosti pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, na Pribinovom námestí č.3.

Kalvárske hlasy