Farské oznamy z 13.11.2022

Oznamy na nedeľu 13. novembra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Zajtra začína týždeň Cirkvi pre mladých. Pri tejto príležitosti, v pondelok o 18,00 hod., otec biskup Peter pozýva mladých na sv. omšu v piaritstickom kostole. Po nej bude priestor na spoločne strávený čas pri modlitbe a diskusii.
  • V stredu 16. novembra Vás pozývame na cenacolskú adoráciu po svätej omši. Svätú omšu o 18,00 hod. bude celebrovať otec Irenej Ciutti.
  • Vo štvrtok, pri príležitosti spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, bude v nemocničnej kaplnke slúžiť sv. omšu pomocný otec biskup Peter Beňo. Nakoľko je to deň pracovného pokoja, sv. omša bude o 10,30 hod.
  • Na Slávnosť Krista Kráľa bude v katedrále slávnostnú svätú omšu o 9,00 celebrovať otec biskup Viliam Judák. Po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna. O 16.30 hod. bude adorácia zakončená modlitbou ruženca a vešperami.
  • Cez víkend 2. – 4. december 2022 pozývame mladých mužov od 18 do 30 rokov do nášho formačného domu v Bratislave na duchovnú obnovu s názvom „Stvorený pre VIAC“. Duchovnú obnovu bude viesť P. Igor Kráľ SVD.
  • Budúci rok v marci Vás pozývame na Farskú púť do Svätej zeme. Miestami, kde sa odohrávali dôležité udalosti dejín spásy, nás bude sprevádzať P. Marek Vaňuš. Máme ešte 15 miest. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii kostola. Bližšie informácie nájdete na letákoch v zadnej časti kostola.
  • Tento rok by sme opäť radi obnovili tradíciu Misijného jarmoku. Ak máte záujem mať stánok, prípadne byť nejakým spôsobom nápomocní, zapíšte sa do tabuľky v sakristii kostola. Misijný jarmok sa uskutoční 3. adventnú nedeľu.
  • V týždni od 28. novembra začneme adventnú duchovnú prípravu formou modlitbových stretnutí nad Božím slovom. Stretnutia budú viesť misijné sestry Služobnice Ducha Svätého. Skupinky sa budú stretávať v piatky pred omšou o 16,15 hod. a po sv. omši o 18,45 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.

Kalvárske hlasy