Farské oznamy 27.11.2022

Oznamy na nedeľu 27. novembra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Dnes je jesenná zbierka na činnosť diecéznej charity.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do príprav adventných vencov pre farníkov, rovnako aj za krásny adventný veniec do nášho kostola.
  • Na prvú sobotu v mesiaci Vás pozývame na Fatimskú pobožnosť, ktorá začne o 9,00 hod.
  • Adventné sv. omše pri lampášikoch pre deti budú bývať v piatky večer. Pozývame každého k adventnej výzve aspoň párkrát zakúsiť aj krásu ranných rorátnych sv. omší, ktoré budú bývať počas adventu od pondelka do soboty vždy o 6,30 hod. Roráty sa začínajú pred svitaním a pripomínajú, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Sú duchovnou prípravou na príchod pravého Svetla.
  • Pozývame mužov do spoločenstva Modlitieb otcov. Stretnutia budú bývať každý pondelok po večernej sv. omši v pastoračnom centre za kostolom.
  • Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili tohtoročný projekt Misijného jarmoku:

Veľká časť obyvateľov Zimbabwe žije v zajatí chudoby. Školy však fungujú dostatočne, preto väčšina Zimbabwčanov nemá problém s čítaním.

Cirkev v tejto krajine je mladá a krehká. Katolíci aj tí, čo pravú vieru ešte len hľadajú, majú pritom veľmi obmedzený prístup ku kresťanskej literatúre. Najmä miestni kňazi, diakoni, seminaristi a katechéti potrebujú čítať a duchovne rásť. Knihy sú však luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. To isté platí o deťoch, študentoch a učiteľoch.

Misionári Spoločnosti Božieho Slova spravujú knižné centrum v meste Bulawayo, kde si možno dobré knihy prečítať, kúpiť alebo požičať. Slovenský misionár P. Kamil Kočan SVD má v knižnom centre okrem iného na starosti aj projekty pre chudobných.

Každý malý dar umožní nejednému človeku v Zimbabwe prístup k duchovnej literatúre. Vaše peniaze budú použité na rozšírenie zbierky kníh v knižnici centra a na vytvorenie veľkých zliav pre chudobných.

Kalvárske hlasy