Farské oznamy z nedele 4.12.2022

Oznamy na nedeľu 4. decembra 2022

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Zo zbierky na činnosť diecéznej charity sa vyzbieralo 930 eur. Za Vaše milodary úprimná vďaka.
  • Vo štvrtok, na prikázanú slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, Vás pozývame na pobožnosť k Panne Márii, ktorá rozväzuje uzly. Program začíname prednáškou sr. Felicity SSpS o 17,00 hod., pokračujeme sv. omšou a adoráciou. Programom nás bude sprevádzať mládežnícky spevokol Sanctus.
  • Budúcu nedeľu Vás pozývame na Misijný jarmok, ktorého cieľom je podpora pôsobenia nášho misionára Kamila Kočana v Zimbabwe. Cieľ jarmoku je charitatívny a za milodary si bude možnosť zakúpiť drobné darčeky, skvelé zákusky či vianočné oplátky. Bude pripravených aj viacero stánkov s jedlom a občerstvením (cigánska pečienka, kapustnica, langoše a lokše…). Bude aj tombola s možnosťou vyhrať púť do Svätej Zeme.
  • Dávame Vám do pozornosti dva druhy nádherných drevených vianočných ozdôb. Výťažok z ich predaja chceme použiť na pomoc mladým z našej Farnosti vykryť náklady spojené s ich účasťou na Svetových dňoch mládeže v Lisabone.
  • Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra srdečne pozýva veriacich z Nitry a všetkých ľudí dobrej vôle na  Charitatívny Maltézsky punč, ktorý sa uskutoční od štvrtku 8. decembra 2022 do nedele 11. decembra 2022 od 9,00 do 22,00 hod. v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre v stánku pri budove starej pošty. Dobrovoľné príspevky za punč budú v plnej výške odovzdané na podporu prevádzky Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre, na zabezpečenie mobilnej hospicovej starostlivosti a charitatívnych aktivít pre chudobných, chorých a trpiacich.
  • V oznamoch si môžete pozrieť aj pozvanie na silvestrovskú púť do Medžugorje v čase od 28. decembra 2022 do 3. jaunára 2023.

Kalvárske hlasy