Dobrá novina

Aj tento rok navštívia vaše domácnosti koledníci Dobrej noviny. Mottom 28. ročníka je zvolanie „Zmeňme púšť na záhradu“. Vďaka odhodlanosti a radostnej službe môžeme meniť na Vianoce africké púšte na úrodné polia. Prihlásiť sa môžete vzadu v kostole alebo online dotazníkom, ktorý nájdete na našej farskej stránke. Sme vďační, že v tomto roku môžeme opäť navštíviť vaše príbytky osobne a prežiť spolu s vami radostné chvíle narodenia Ježiša Krista! Neváhajte sa prihlásiť do Štvrtej adventnej nedele (18.12. 2022).

Zároveň pozývame všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť do rozdávania radosti a požehnania na prípravné kolednícke stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.12. 2022 (sobota) o 16:00 v Pastoračnom centre na Kalvárií. Tešíme sa na vás!

Dobrá novina – prihlasovanie

Kalvárske hlasy