PROGRAM BOHOSLUŽIEB VO FARNOSTI NITRA-KALVÁRIAPOČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2022

PROGRAM BOHOSLUŽIEB VO FARNOSTI NITRA-KALVÁRIA

POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2022

24.12. (sobota)
vigílna omša zo sviatku Narodenia Pána sv. omša o 16.00 hod. pre rodiny s deťmi
o 24.00 hod. polnočná sv. omša

25.12. (nedeľa)
slávnosť Narodenia Pána sv. omše
o 7.00; 9.00; 10.30 hod. (pre deti)
o 14.30 hod. sv. ruženec a tichá adorácia do 17.30 hod.
26.12. (pondelok)
sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka sv. omše o 7.00; 9.00; 10.30 hod. (pre deti)popoludní (od 13.00 hod.) Vás navštívia koledníci Dobrej noviny
27.12. (utorok)
sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu sv. omše o 6.30; 18.00 hod.
28.12. (streda)
sviatok Svätých Neviniatok, mučeníkov sv. omše o 6.30 a 18.00 hod.
29.12. (štvrtok)
piaty deň v oktáve Narodenia Pána sv. omše o 6.30 a 18.00 hod.
30.12. (piatok)sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sv. omše o 6.30 a 18.00 hod.Počas sv. omší bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín.
31.12. (sobota)
spomienka na sv. Silvestra I., pápeža sv. omša ráno o 6.30 hod. Na záver občianskeho roka o 17.00 hod. bude sv. omša s ďakovnou pobožnosťou.Od 21,00 hod. v pastoračnom centre posedenie mládeže. O 23.30 hod. bude adorácia a o 24.00 hod. Novoročné požehnanie.
1.1. (nedeľa)
oktáva Narodenia Pána; Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky sv. omše o 7.00; 9.00; 10.30 hod. (pre deti)O 14.30 hod. sv. ruženec a tichá adorácia do 17.30 hod. ukončená Novoročnou pobožnosťou.
2.1. – 5.1. (pondelok – štvrtok)sv. omše o 6.30; 18.00 hod. vo štvrtok večer sv. omša o 18,00 hod. bude už zo slávnosti Zjavenia Pána + štvrtková adorácia
6.1. (piatok)
slávnosť Zjavenia Pána sv. omše o 7.00; 9.00; 10.30 hod. (pre deti)Počas sv. omší sa oznámi deň slávenia Veľkej noci a požehná sa voda. Budú pripravené balíčky na domácu súkromnú pobožnosť posvätenia príbytkov.
7.1. (sobota)sobota po Zjavení Pána sv. omše o 6.30 a 18.00 hod. Pobožnosť Fatimskej soboty o 9.00 hod. + sv. omša.
8.1. (nedeľa)
druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána sv. omše o 7.00; 9.00; 10.30 hod. Večer s Máriou: 17.00 hod.Pri každej sv. omši bude obnova krstných sľubov, zároveň sa končí Vianočné obdobie.

Sväté omše v Kaplnke sv. Alžbety (nemocnica):

24.12.: 21.00 hod.

25.12. – 26.12.: 10.30 hod.

27.12. – 30.12.: 15.30 hod.

31.12.: 15.30 hod.

01.01.: 10.30 hod.

02.01. – 05.01.: 15.30 hod.

06.01. – 08.01: 10.30 hod.

Kalvárske hlasy