Farské oznamy z nedele 22.1.2023

Oznamy na nedeľu 22. januára 2023

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme. Adorácia začína o 14,30 modlitbou ruženca a končí o 17,30.
  • V stredu, na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla, končí týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo svojich modlitbách a obetách pamätajme na tento úmysel. V stredu po sv. omšiach bude na tento úmysel krátka adorácia.
  • Pri príležitosti slávnosti sv. Jozefa Freinademetza, ktorá pripadá na nedeľu 29. januára, budeme mať pri ranných i večerných sv. omšiach od piatku tematické kázne o pôsobení Božej milosti v živote tohto svätca.
  • Dostali sme do daru pomerne veľké množstvo hodnotnej duchovnej literatúry, ktorú si môžete zakúpiť v našom knižnom antikvariáte v zadnej časti kostola. Knihy nám darovala rodina našej bývalej pani organistky, a preto sme rozhodli, že výťažok z ich predaja bude prvým príspevkom v rámci nášho spoločného sporenia na nový organ. Svoj milodar môžete vhodiť do označenej pokladničky.
  • Chceme poprosiť všetkých, ktorí zvažujú účasť na Svetových dňoch mládeže v Lisabone, aby sa nahlásili do konca januára v sakristii kostola. Mottom stretnutia sú slová z Evanjelia podľa Lukáša: «Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39). Naša farnosť sa zúčastní programu od 30. júla do 7. augusta 2023. Pútnický balíček stojí 310 EUR. Zahŕňa stravu, ubytovanie a účasť na programe so Svätým Otcom. K cene bude potrebné pripočítať poplatok za letenku. Preto sa potrebujeme čím skôr zorganizovať, aby sme letenky kúpili v prístupnej cene. Budeme hľadať cesty, ako podporiť mladých z našej farnosti.
  • Nech dnešná Nedeľa Božieho slova sa pre nás všetkých stane dňom oslava štúdia Božieho slova. Zoberme dnes každý aspoň na chvíľku Božie slovo do rúk a v meditácii hľadajme posolstvo, ktoré nám Boh skrze svoje slovo kladie na srdce.

Kalvárske hlasy