Farské oznamy 5.2.2023

Oznamy na nedeľu 5. februára 2023

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme. Adorácia začína o 14,30 modlitbou ruženca a končí o 17,30.
  • V stredu, 8. februára, Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou. Začíname prednáškou o 17,00 hod. a pokračujeme pobožnosťou k Márii, ktorá rozväzuje uzly. Po sv. omši o 18,00 hod. bude adorácia s eucharistickým požehnaním. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • V sobotu, na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, je 31. svetový deň chorých, ktorý ustanovil Ján Pavol II. Pri sv. omšiach budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.
  • Na svetové dni mládeže v Lisabone sa nám prihlásilo 15 mladých a 3 dospelí ako dozor. Tešíme sa, že na tejto púti budú mladí reprezentovať aj naše miestne spoločenstvo. Skupinke by sme chceli pomôcť s cestovným. Ak by ste chceli prispieť nejakým milodarom, prosím, kontaktujte pátra Mateja.
  • Máme ešte dve ponuky púte:
  • V rámci osláv Storočnice príchodu verbistov na Slovensko ponúkame možnosť všetkým priaznivcom Spoločnosti Božieho Slova vydať sa na cestu po stopách sv. Arnolda Janssena. V čase od 4. mája do 8. mája 2023 Vás pozývame na púť do Nemecka a Holandska. Pútnici navštívia Steyl, kde boli založené tri kongregácie sv. Arnolda Janssena, jeho rodné mesto Goch, najväčšie pútnické miesto v severozápadnej Európe, Kevelar. Po ceste bude možnosť navštíviť mestá Kolín, Strasburg a národnú svätyňu Bavorka Alttöting či najväčší benediktínsky kláštor v Melku. Predpokladaná cena púte je 395 eur. Záujemcovia nech svoj priebežný záujem nahlásia u p. Igora, alebo nechajú informáciu v sakristii.
  • Tradične Vás pozývame aj na tohtoročnú púť do Medžugorje, ktorá sa uskutoční od 5. júna do 11. júna 2023.  Svoj záujem nahláste v sakristii kostola u pána kostolníka Guldana. Cena púte, so stravou, ubytovaním a poistením je 280 eur.

Kalvárske hlasy