Večer s Máriou

Drahí priatelia, dnes večer vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 17:00 prednáškou a modlitbou sv. ruženca, pokračujeme svätou omšou a adoráciou s individuálnym eucharistickým požehnaním. Všetkým želáme požehnaný sviatok Krstu Pána.

Kalvárske hlasy