Dosluhujúci organ

Drahí priatelia, výmena organu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na nitrianskej Kalvárii sa zdá ako nevyhnutná realita. Viacero nezávislých organárov sa zhodlo, že oprava súčasného organu je nerentabilná investícia. Pomaly nám prestávajú hrať jednotlivé tóny v istých registroch a nástroj sa nedá naladiť. Zabezpečili sme síce prvú pomoc, napriek tomu životnosť hudobného nástroja sa počíta na max. dva roky.

Ostali nám dve možnosti: kúpiť nový (cca. 200.000 eur) a odkúpiť nejaký používaný ale „dobrý“ (nástroj + demontáž + prevoz + montáž, oprava a ladenie – cca. 70.000 eur) z Nemecka, Švajčiarska a podobne. Nakoľko na nový mať nebudeme, rozhodli sme sa ísť cestou odkúpenia používaného nástroja vo výbornej kvalite. Momentálne robíme prieskum a usilujeme sa o Vašu pomoc a podporu. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Ak plánujete prispieť sumou väčšou ako 30 eur nezabudnite do poznámky pre príjemcu uviesť Vašu adresu a my vám pošleme malé prekvapenie.

IBAN: SK94 0200 0000 0040 4432 2851
VARIABILNÝ SYMBOL: 777
Vlastník účtu: Farnosť Nitra – Kalvária

Kalvárske hlasy