Farské oznamy z 19.2.2023

Oznamy na nedeľu 19. februára 2023

  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej poobednej adorácie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu a dozor v kostole Vám ďakujeme. Adorácia začína o 14,30 hod. modlitbou ruženca a končí o 17,30 hod.
  • Aj tento rok Vás v pôste pozývame každú nedeľu o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Katechézy budú na tému ČNOSTI. Bližšie informácie nájdete na plagátiku v zadnej časti kostola. 1. pôstnu nedeľu katechézu a krížovú cestu vedie vdp. Dekan Pavol Zahatlan.
  • Počas pôstu sa v našom chráme budeme modliť krížovú cestu aj v piatok pred večernou sv. omšou o 17,30 hod.
  • Budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
  • Počas pôstnych nedieľ môžete priniesť svoj obetný dar v podobe trvanlivých potravín, drogérie a finančného daru do truhlice umiestnenej v prednej časti kostola. Ide o naše gesto solidarity a almužny. Tohtoročný úmysel je podpora núdznych z našej farnosti a komunity Cenacolo.
  • V rámci pôstu Vás pozývame na spoločné zdieľanie nad Božím slovom. Biblická skupinka sa bude stretávať v piatok po sv. omši v Misijnom dome.
  • Aj tento rok bude možné podporiť činnosť verbistov 2% z Vašich daní. Vo svojej voľbe sa môžete rozhodnúť pre podporu činnosti Spoločnosti Božieho Slova alebo pre zámer obnovy nitrianskej Kalvárie podporou Občianskeho združenia Verbum. Formuláre nájdete na našej farskej stránke alebo v zadnej časti kostola.
  • V rámci osláv Storočnice príchodu verbistov na Slovensko ponúkame možnosť všetkým priaznivcom Spoločnosti Božieho Slova vydať sa na cestu po stopách sv. Arnolda Janssena. V čase od 4. mája do 8. mája 2023 Vás pozývame na púť do Nemecka a Holandska. Predpokladaná cena púte je 395 eur. Záujemcovia nech svoj priebežný záujem nahlásia v sakristii. Púť bude duchovne doprevádzať P. Johny Ambattu a P. Pavol Kruták. Miesta spojené s dejinami Spoločnosti Božieho Slova pútnikom predstaví P. Peter Dušička.

Kalvárske hlasy