Farské oznamy z 26.2.2023

Oznamy na nedeľu 26. februára 2023

  • Počas pôstnych nedieľ Vás pozývame o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Katechézy budú na tému ČNOSTI. Dnešnú prvú pôstnu katechézu o čnosti VIERA a krížovú cestu vedie vdp. Dekan Pavol Zahatlan. Po krížovej ceste bude vyložená sviatosť oltárna do 17,30 hod.
  • Počas pôstu sa v našom chráme budeme modliť krížovú cestu aj v piatok pred večernou sv. omšou o 17,30 hod.
  • Dnes je jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary v mene diecéznej charity ďakujeme.
  • Počas pôstnych nedieľ môžete priniesť svoj obetný dar v podobe trvanlivých potravín, drogérie a finančného daru do truhlice umiestnenej v prednej časti kostola. Ide o naše gesto solidarity a almužny. Tohtoročný úmysel je podpora núdznych z našej farnosti a komunity Cenacolo.
  • Aj tento rok bude možné podporiť činnosť verbistov 2% z Vašich daní. Vo svojej voľbe sa môžete rozhodnúť pre podporu činnosti Spoločnosti Božieho Slova alebo pre zámer obnovy nitrianskej Kalvárie podporou Občianskeho združenia Verbum. Formuláre nájdete na našej farskej stránke alebo v zadnej časti kostola.
  • Po opakovaných prosbách sme pristúpili k zabezpečeniu platobného terminálu, cez ktorý je možné poslať svoj milodar. Pri použití terminálu je potrebné stlačiť veľkosť milodaru a priložiť bezkontaktne platobnú kartu. Nakoľko máme terminál zapožičaný z Piaristickej nadácie, na výpise z účtu sa Vám budú ukazovať ich údaje. Takýmto spôsobom chceme vyjsť v ústrety tým, ktorí nie sú zvyknutí pri sebe nosiť hotovosť a chcú prispieť svojim milodarom.
  • Budúcu sobotu budeme mať o 9,00 hod. Fatimskú pobožnosť a o 10,00 hod. sv. omšu, ktorú bude sláviť otec biskup Peter Beňo. Ste srdečne vítaní!

Kalvárske hlasy