Farské oznamy 12.3.2023

Oznamy na nedeľu 12. marca 2023

  • Dnes o 14,30 Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Pôstnu katechézu o čnosti LÁSKA a krížovú cestu bude viesť chrenovský pán farár Martin Bošanský. Po krížovej ceste bude vyložená sviatosť oltárna do 17,30 hod.
  • Počas pôstu sa v našom chráme budeme modliť krížovú cestu aj v piatok pred večernou sv. omšou o 17,30 hod.
  • Aj v tento rok sa v uskutoční pôstna kajúca iniciatíva s názvom „24 hodín pre Pána“. V našom chráme začneme tento piatok, 17. marca, modlitbou Krížovej cesty o 17,30 hod. a slávením sv. omše. Po nej bude vystavená Sviatosť oltárna k tichej adorácii (s výnimkou slávenie svätej omše v sobotu ráno o 6,30 hod. a krstu 11,00 hod.) do soboty 17,15 hod. Chceli by sme Vás poprosiť, aby bola zabezpečená modlitbová stráž a nepretržitá modlitba o zapísanie sa do rozpisu služieb na papier v zadnej časti kostola. Za Vašu službu Vám ďakujeme.
  • ,,Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smädný, dali ste mi piť. “ Mladí z Komunity Sant’Egidio vás pozývajú žiť toto evanjelium v praxi. Nasýtiť nielen chlebom, ale aj slovom chudobných v uliciach Nitry. Stretávajú sa každú stredu o 16:00 pred Piaristickým kostolom, kde začínajú pravidelnú službu. Ak chcete zažiť spoločenstvo a pomáhať ľuďom na ulici, príďte v tomto čase medzi nich. Viac informácií sa dozviete na www.santegidio.sk.
  • V zadnej časti kostola nájdete nádhernú jarnú a veľkonočnú výzdobu, ktorá Vám skrášli príbytok a Farnosti pomôže v zámere Obnovy našej Kalvárie. Máme k dispozícii aj veľkonočné paškáliky, ktoré sú požehnané a vo veľkonočnom období ich svetlo bude pripomienkou radosti vzkrieseného Pána. Šikovným rukám dievčat a žien, ktoré pripravili pre nás túto výzdobu, ďakujeme za ich iniciatívu.
  • Tradične Vás pozývame aj na tohtoročnú púť do Medžugorje, ktorá sa uskutoční od 5. júna do 11. júna 2023.  Svoj záujem nahláste v sakristii kostola u pána kostolníka Guldana. Cena púte, so stravou, ubytovaním a poistením je 280 eur. Duchovným sprievodcom bude P. Matej Reiner.

Kalvárske hlasy