Farské oznamy z nedele 9.4.2023

Oznamy na nedeľu 9. apríla 2023

  • Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu slávení veľkonočných sviatkov. Nech vám všetkým Boh odmení Vaše nasadenie a ochotu pomôcť.
  • Dnes je zbierka, tzv. Veľkonočná ofera, ktorej výťažok je určený na potreby farnosti. Tohtoročná zbierka pôjde na reštaurovanie interéru Kaplnky Božieho hrobu.
  • Zajtrajšie sv. omše budeme sláviť ako v nedeľu, teda o 7,00 hod., 9,00 hod. a o 10,30 hod.
  • Misijné sestry Kráľovnej apoštolov (indické sestry) pozývajú veriacich na spoločné slávenie Nedele Božieho milosrdenstva (budúca nedeľa, 16.4.2023)  do ich kaplnky (na Rázusovej 44), ktorá je zasvätená Božiemu milosrdenstvu. Program sa začne poobede o 15:00 hod. korunkou Božieho milosrdenstva. Po nej nasleduje sv. omša, ktorú bude celebrovať p. provinciál Pavol Kruták SVD. Na záver sú všetci srdečne pozvaní na spoločné agapé.  

Kalvárske hlasy