Ak hľadáš svoje povolanie

Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023. Viac informácii na www.verbisti.sk.

Kalvárske hlasy