Farské oznamy z nedele 16.4.2023

Oznamy na nedeľu 16. apríla 2023

  • Aj počas tohto leta naši eRkári organizujú letné tábory pre deti. Chceli by deťom opäť spestriť prázdniny spoločnými zážitkami, a zároveň rodičom takouto formou pomôcť vykryť letné mesiace. Starší tábor sa bude konať v termíne 3.-8.7 pre deti, ktoré ukončili 6.- 9. ročník ZŠ a mladší tábor sa uskutoční v termíne 17.-22.7 pre deti, ktoré ukončili 1.-5. ročník ZŠ. Prihlasovanie sa spustí nabudúci týždeň v nedeľu. Dnešné doobedie nás pozývajú k modlitbe za tieto letné podujatia, ak aj na drobné spoločné agape, kde malým milodarom môžete tábor finančne podporiť. 
  • Pozývame tiež rodiny s deťmi na tzv. nedeľné ihrisko. Zanietenci pre Vás pripravili rôzne aktivity (chodúle pre väčšie deti, halmu, letrbal, triafacieho medvedíka pre malé deti, hop klobúčik, ruské kolky, lano na skákanie, vtipy na zasmiatie, múdrosti na poučenie). Ihrisko bude k dispozícii v nedeľu od druhej do štvrtej popoludní na lúke pod kostolom. Za bezpečnosť pri hre sú zodpovední rodičia alebo ich zástupcovia. Viac sa dozviete priamo na mieste.
  • Naša Farnosť za posledné dva roky bola súčasťou programu Mladé srdce. Cieľom bolo pomôcť farskému tímu hľadieť na potreby a výzvy našej farnosti. Pred dvomi rokmi sme vypĺňali dotazník. S odstupom dvoch rokov by sme Vás chceli poprosiť opäť o jeho vyplnenie. Cieľom je spoznať aktuálny stav farnosti po takmer dvoch rokoch v projekte Mladé srdce a prostredníctvom dotazníka zistiť reálny pohľad farníkov na to, aká naša farnosť je a ako vnímajú zmenu po fungovaní projektu. Pekne Vám ďakujeme za to, že si nájdete chvíľku času na jeho vyplnenie. Dotazník nájdete na našom facebooku a stránke farnosti. Dotázník nájdete tu: https://forms.gle/DrphVfpseweum2ZKA
  • Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023. Viac informácii na www.verbisti.sk.
  • Zo zbierky pri Božom hrobe na potreby kresťanov vo Sv. Zemi sa vyzbieralo 1.100 eur a veľkonočná offera určená na reštaurovanie interiéru nášho kalvárskeho Božieho hrobu činila 550 eur. Nech vám Boh odmení vašu dobrotu.   

Kalvárske hlasy