Možnosť podporiť projekt Obnovy Kalvárie 2% z Vašich daní

Drahí priatelia, aj tento rok môžte podporiť projekt obnovy Kalvárie prostredníctvom 2% z vašich daní.

Ak by ste potrebovali tlačivo, tak Tlačivo pre Občianské združenie VERBUM nájdete tu: https://2percenta.ozverbum.sk/

Ak by ste chceli podpotiť misjné projekty Spoločnosti Božieho Slova, tak tlačivo nájdete tu: https://www.verbisti.sk/2-pre-misijne-projekty-2/

Za vašu pomoc vám ďakujeme.

Kalvárske hlasy