Farské oznamy z nedele 23.4.2023

Oznamy na nedeľu 23. apríla 2023

• Aj počas tohto leta naši eRkári organizujú letné tábory pre deti. Chceli by deťom opäť spestriť prázdniny spoločnými zážitkami, a zároveň rodičom takouto formou pomôcť vykryť letné mesiace. Starší tábor sa bude konať v termíne 3.-8.7 pre deti, ktoré ukončili 6.- 9. ročník ZŠ a mladší tábor sa uskutoční v termíne 17.-22.7 pre deti, ktoré ukončili 1.-5. ročník ZŠ. Viac info a prihlasovacie prihlasovanie formuláre nájdete na našej farskej a facebookovskej stránke.
• Aj túto nedeľu od 14,00 do 16,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. Pre deti sú pripravené rôzne aktivity (chodúle pre väčšie deti, halmu, letrbal, triafacieho medvedíka pre malé deti, hop klobúčik, ruské kolky, lano na skákanie, vtipy na zasmiatie, múdrosti na poučenie). Za bezpečnosť pri hre sú zodpovední rodičia alebo ich zástupcovia. Viac sa dozviete priamo na mieste.
• Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste ešte dnešnú nedeľu vyplnili jeden krátky dotazník o tom, ako vnímate našu Farnosť, čo na nej oceňujete a kde máme rezervy. Prosíme každého o vašich pár minút. Zvlášť aj tých, ktorí ho vypĺňali aj pred dvomi rokmi. Dotazník nájdete na našom facebooku a stránke farnosti.
• Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023. Stretnutie pre mladých mužov uvažujúcich o duchovnom povolaní sa uskutoční 5.-7. mája 2023 v Misijnom Dome v Bratislave. Viac informácii na www.verbisti.sk.
• V zadnej časti kostola sú tlačivá na poukázanie 2%. Ak ste sa ešte nerozhodli, komu ich darujete, budeme vďační, ak svoju priazeň poukážete nám.
• Budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

Kalvárske hlasy