Prosba o pomoc – vyplnením dotazníka

Naša Farnosť za posledné dva roky bola súčasťou programu Mladé srdce. Cieľom bolo pomôcť farskému tímu hľadieť na potreby a výzvy našej farnosti. Pred dvomi rokmi sme vypĺňali dotazník. S odstupom dvoch rokov by sme Vás chceli poprosiť opäť o jeho vyplnenie. Cieľom je spoznať aktuálny stav farnosti po takmer dvoch rokoch v projekte Mladé srdce a prostredníctvom dotazníka zistiť reálny pohľad farníkov na to, aká naša farnosť je a ako vnímajú zmenu po fungovaní projektu. Pekne Vám ďakujeme za to, že si nájdete chvíľku času na jeho vyplnenie. Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/DrphVfpseweum2ZKA

Kalvárske hlasy