Farské oznamy z nedele 30.4.2023

Oznamy na nedeľu 30. apríla 2023

  • Aj počas tohto leta naši eRkári organizujú letné tábory pre deti. Chceli by deťom opäť spestriť prázdniny spoločnými zážitkami, a zároveň rodičom takouto formou pomôcť vykryť letné mesiace. Starší tábor sa bude konať v termíne 3.-8.7 pre deti, ktoré ukončili 6.- 9. ročník ZŠ a mladší tábor sa uskutoční v termíne 17.-22.7 pre deti, ktoré ukončili 1.-5. ročník ZŠ. Prihlasovanie je spustené na našej farskej stránke. 
  • Dnes je zbierka na diecézny seminár.
  • V pondelok o 9,00 Vás pozývame na sv. omšu uvedenia nového provinciálneho vedenia do úradu na najbližšie 3 roky.
  • V utorok o 8,30 bude slávnostnú sv. omšu, ktorou sa otvorí Konferencia v súvislosti osláv jubilea Spoločnosti Božieho Slova na Slovensko. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Viliam Judák a kázať bude pomocný biskup Jozef Haľko. Potom ste všetci pozvaný aj na program konferencie, ktorý si môžete prečítať na nástenke.
  • V sobotu Vás pozývame na fatimskú pobožnosť, ktorá začne o 9,00. Po nej bude sv. omšu slúžiť Mons. Rábek. Z biskupského úradu sme dostali pozvanie obetovať pobožnosti piatich prvých sobôt (posvätný ruženec, sv. omša a Eucharistická adorácia) v máji až septembri 2023 za správnu voľbu kandidátov a strán, ktorí budú najbližšie obdobie spravovať náš štát. Nech nám Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, vyprosí potrebné milosti zvoliť si väčšie dobro pre nás všetkých.
  • Aj túto nedeľu od 14,00 do 16,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. Rodiny s deťmi sú srdečne pozvané.
  • Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste ešte dnešnú nedeľu vyplnili jeden krátky dotazník o tom, ako vnímate našu Farnosť, čo na nej oceňujete a kde máme rezervy. Prosíme každého o vašich pár minút. Zvlášť aj tých, ktorí ho vypĺňali aj pred dvomi rokmi. Dotazník nájdete na našom facebooku a stránke farnosti.
  • Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023. Stretnutie pre mladých mužov uvažujúcich o duchovnom povolaní sa uskutoční 5.-7. mája 2023 v Misijnom Dome v Bratislave. Viac informácii na www.verbisti.sk.

Kalvárske hlasy