Farské oznamy z nedele 7.mája 2023

Oznamy na nedeľu 7. mája 2023

  • Zo zbierky na diecézny seminár sa vyzbieralo 390 eur. Za Vaše milodary v mene diecézneho seminára ďakujeme.
  • V pondelok Vás o 18,00 pozývame na modlitbový čas s názvom Večer s Máriou. Po pobožnosti k Márii, ktorá rozväzuje uzly, budeme pokračovať sv. omšou a adoráciou. Srdečne Vás pozývame.
  • Aj túto nedeľu od 15,00 do 17,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. Rodiny s deťmi sú srdečne pozvané.
  • Pri príležitosti mesiaca máj, ktorý je zasvätený úcte k Panne Márii, kedy sa konajú májové pobožnosti, Farnosť Dolné Mesto si vás dovoľuje pozvať na modlitbu svätého ruženca, ktorá sa bude konať dňa 13.mája 2023 (sobota) na sviatok Fatimskej Panny Márie o 17:00 hod. v Nitre na Svätoplukovom námestí pri Mariánskom stĺpe. Všetci ste srdečne pozvaní! 
  • Pozývame slobodných, ktorí vo viere hľadajú životného partnera na zoznamovací večer – speed dating katRande. Bude sa konať 10. mája 2023 o 18,00 hod. v Misijnom dome u nás Kalvárii. Viac informácii nájdete na nástenke kostola na stránke katRande.org alebo Výveske.
  • Spoločnosť Božieho Slova (Verbisti) prijíma mladých mužov, ktorí majú záujem stať sa misionármi kňazmi alebo rehoľnými bratmi. Prihlášky je potrebné poslať do 31.mája 2023. Stretnutie pre mladých mužov uvažujúcich o duchovnom povolaní sa uskutoční 5.-7. mája 2023 v Misijnom Dome v Bratislave. Viac informácii na www.verbisti.sk.

Kalvárske hlasy