Veľkonočný kvíz

Drahí priatelia, ak by niekomu chýbala nejaká úloha z Veľkonočného kvízu, tu je komplet. Vyplnené úlohy je potrebné priniesť počas Siedmej veľkonočnej nedele pri svätej omši s príhovorom pre deti do určenej krabičky.

Úlohy:

Kalvárske hlasy