Farské oznamy z nedele 28. mája 2023

Oznamy na nedeľu 28. mája 2023

  • Minulotýždňová zbierka na katolícke masmédiá činila 420 eur.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do spoločného slávenia Sviatku Zoslania Ducha Svätého.  
  • Aj túto nedeľu od 15,00 do 17,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. Rodiny s deťmi sú srdečne pozvané.
  • V stredu 31. mája o 19,00 hod. bude v našom chráme ďakovná sv. omša za Božiu milosť a požehnanie, ktoré nás sprevádzali počas kontinentálnej fázy synody. Sv. omšu bude slúžiť rektor diecézneho seminára vdp. Marián Dragúň. Začneme spoločnou modlitbou ruženca o 18,15 hod.
  • Na prvú sobotu, 3. júna, Vás pozývame o 9,00 hod. na Fatimskú pobožnosť, po ktorej bude nasledovať sv. omša. Zmyslom týchto modlitieb je hlavne modlitba za obrátenie hriešnikov. Otcami biskupmi sme pozvaní obetovať tieto pobožnosti prvých sobôt za nastávajúce voľby.
  • Dovoľte mi predstaviť personálne zmeny, ktoré sa týkajú aj našej farnosti na najbližšie tri roky a nadobudnú účinnosť od 1. septembra. Páter provinciál so súhlasom svojej rady za nového správcu našej farnosti menoval P. Jána Štefanca. Rektorom Misijného domu bude P. Stanislav Krajňák. Za provinciálneho ekonóma rada schválila P. Jána Kušníra, ktorý zároveň bude mať v správe exercičný dom. P. Igor Kráľ bol menovaný za správcu UPeCe v Bratislave, P. Jozef Strečka za kaplána v Petržalke vo Farnosti Povýšenia sv. Kríža.

Kalvárske hlasy