Farské oznamy z nedele 11.júna 2023

Farské oznamy z nedele 11.júna 2023

V nedeľu, 11. júna 2023, sv. omša v našom chráme je iba o 7,00 hod.

Pozývame Vás na spoločnú oslavu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi na Svätoplukovom námestí v Nitre o 10,00 hod. Po skončení svätej omše sa uskutoční eucharistická procesia, ktorá povedie cez Kupeckú ulicu ku Kostolu sv. Michala, Na Vŕšku, kde sa ukončí slávnostným eucharistickým požehnaním.

  • Aj túto nedeľu od 15,00 do 17,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. Rodiny s deťmi sú srdečne pozvané.
  • Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku v parku Duchovného centra na Lukovom dvore, 16. júna o 17:30 hod. Pred sv. omšou bude od 15:00 hod. adorácia a možnosť spovede. Po sv. omši sú všetci srdečne pozvaní na tradičné agapé. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom kostole sv. Gorazda na Klokočine.

Centrum pre rodinu – Nitra  srdečne pozýva na 15.ročník verejnej oslavy rodiny. Podujatie Deň rodiny v sobotu 17.6. pomyselne prepojí sviatky matiek, rodiny i otcov a je vhodné pre všetky vekové kategórie. Od 15.00 do neskorého večera bude pripravený pestrý program v areáli farnosti Klokočina i Parku pod Borinou v Nitre. Svätú omšu  vonku na amfiteátri zozadu kostola sv. Gorazda so začiatkom o 18.30 bude celebrovať pomocný biskup Mons. Peter Beňo.

Kalvárske hlasy