Farské oznamy na nedeľu 18.6.2023

Oznamy na nedeľu 18. júna 2023

  • Dnes je Deň otcov. Ďakujeme našim otcom za to, že aj skrze ich otcovstvo môžeme chápať aspoň čosi z toho Božieho. Pamätajme na nich aj v modlitbe i v konkrétnych skutkoch lásky.
  • Aj túto nedeľu od 15,00 do 17,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. V kostole bude vystavená sviatosť oltárna od 14,30 do 17,30 hod.
  • V pondelok je tretí pondelok v mesiaci, ktorý je v Arnoldovej rodine venovaní úcte voči osobe Ducha Svätého. Preto ranná i večerná sv. omša bude ku cti Ducha Svätého. Po svätých omšiach si v krátkej pobožnosti budeme v modlitbe vyprosovať dary Ducha Svätého pre náš každodenný život.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Blíži sa leto a s tým sú spojené aj rôzne plánovačky. Preto by sme sa chceli uchádzať o miesto vo Vašom diári. 12.-13. augusta budeme mať výročnú ďakovnú púť a naše farské hody pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. 3. septembra 2023 budeme mať Farský deň, počas ktorého sa rozlúčime s pátrom Igorom a privítame nového správcu farnosti pátra Janka.
  • Niektorí ste si obľúbili možnosť využitia platobného terminálu. Opakovane sa však stalo, že terminál zamietal platby. Zamietnutá platba znamená, že v termináli prebehla aktualizácia a treba ho reštartovať. Stalo sa, že z tohto dôvodu bol terminál niekoľko týždňov nefunkčný. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa nebáli závady akéhokoľvek druhu nahlásiť. Či už ide o nefunkčný zapaľovač pri stojane so svietnikmi, chýbajúcu sv. vodu vo sväteničkách, papieriky na napísanie prosieb na štvrtkové adorácie, či vypálenú žiarovku na toaletách. Cez záujem o takéto detaily, komunikujeme, že nám na tomto mieste záleží a že sa tu cítime ako doma. 
  • Na Svetové dni mládeže do Lisabonu bude naše farské spoločenstvo reprezentovať 15 členov. Ešte stále sa uchádzame o podporu cestovných nákladov pre 5 z nich. Ak by ste chceli finančne podporiť tento úmysel, svoj milodar môžete odovzdať pátrovi Matejovi, alebo v obálke hodiť do pokladničky v kostole. Ďakujeme Vám.
  • Na Svetové dni mládeže do Lisabonu bude naše farské spoločenstvo reprezentovať 15 členov. Ešte stále sa uchádzame o podporu cestovných nákladov pre 5 z nich. Ak by ste chceli finančne podporiť tento úmysel, svoj milodar môžete odovzdať pátrovi Matejovi, alebo v obálke hodiť do pokladničky v kostole. Ďakujeme Vám.

Kalvárske hlasy