Farské oznamy z 25.6.2023

  • Túto nedeľu od 15,00 do 17,00 bude na lúke pod kostolom tzv. nedeľné ihrisko. V tomto školskom roku bude poslednýkrát.
  • V kostole bude vystavená sviatosť oltárna od 14,30 do 17,30 hod.
  • Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Máme ďalší dátum do Vášho diára. 8. júla 2023 bude po pobožnosti Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly, o 19,00 hod. sláviť svätú omšu novokňaz Lukáš Hanúsek, ktorý dostal misijné určenie do Chadu v Afrike. Po sv. omši bude možnosť mu zagratulovať a prijať novokňazské požehnanie. Na druhý deň v nedeľu sa pripojí k sláveniu sv. omše o 10,30 hod. Po detskej sv. omši budeme mať za priaznivého počasia spoločný farský piknik. Každá rodina nech si prinesie deku, vlastné občerstvenie a nejaké exteriérové hry.
  • Na Svetové dni mládeže do Lisabonu bude naše farské spoločenstvo reprezentovať 15 členov. Ešte stále sa uchádzame o podporu cestovných nákladov pre 3 z nich. Na tento úmysel budú naši pútnici ponúkať 9.7. po svätých omšiach o 9:00 a 10:30 koláčiky a kávu, z ktorých výťažok z predaja pôjde na uhradenie cestovných nákladov na Svetové dni. Prípadne svoj milodar môžete odovzdať pátrovi Matejovi, alebo v obálke hodiť do pokladničky v kostole.Za vašu pomoc vám v mene našich mladých pútnikov ďakujeme.
  • V sakristii kostola je možné zapísať si úmysel sv. omše na august.

Kalvárske hlasy