Farské oznamy z nedele 2.7.2023

Oznamy na nedeľu 2. júla 2023

  • V kostole bude vystavená sviatosť oltárna od 14,30 do 17,30 hod.
  • Minulotýždňová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca činila 405 eur. Za vaše milodary úprimná vďaka.
  • Zajtra odchádzajú deti a animátori na farský eRko tábor. Duchovne ich bude sprevádzať páter Matej. Animátorom sme vďační za ich službu a prosíme všetkých o modlitbu za požehnaný spoločne strávený čas.
  • Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich a všetkých ľudí dobre vôle na tradičnú celonárodnú púť k sv. Cyrilovi a Metodovi a slávnostnú pontifikálnu sv. omšu pri tejto príležitosti, ktorá sa bude konať dňa 5. júla 2023 o 10,00 hod. na Svätoplukovom námestí v Nitre. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bude Mons. Larry James Kulick, biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia v USA spolu s biskupmi zo Slovenska. Pred liturgickou slávnosťou bude možné pristúpiť aj ku sviatosti zmierenia. V závere slávnosti bude otvorený Rok kresťanskej kultúry na Slovensku 2023-2024. Po skončení liturgickej slávnosti sa v sídle Nitrianskeho biskupstva na Nitrianskom hrade uskutoční tradičný deň otvorených dverí, v rámci ktorého bude možno okrem návštevy areálu hradu, Katedrály – Baziliky sv. Emeráma a expozícií Diecézneho múzea absolvovať aj mimoriadnu prehliadku priestorov Biskupského paláca v čase od 13,00 do 15,00 hod., ktorá je možná len raz v roku. Podujatie je organizované v rámci Cyrilo-metodských slávností Nitra milá Nitra 2023 aj v spolupráci a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitra a Biskupstva Nitra. Všetci sú srdečne vítaní!
  • V sobotu o 18,00 hod. vás pozývame na pobožnosť Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Po pobožnosti o 19,00 hod. sláviť svätú omšu novokňaz Lukáš Hanúsek, ktorý dostal misijné určenie do Chadu v Afrike. Po sv. omši bude možnosť mu zagratulovať a prijať novokňazské požehnanie. V nedeľu sa pripojí k sláveniu sv. omše o 10,30 hod. Po detskej sv. omši budeme mať za priaznivého počasia spoločný farský piknik. Každá rodina nech si prinesie deku, vlastné občerstvenie a nejaké exteriérové hry.
  • Na budúcu nedeľu po svätých omšiach o 9:00 a 10:30 budú naši mladí pútnici na Svetové dni mládeže ponúkať koláčiky a kávu. Výťažok z predaja pôjde na uhradenie cestovných nákladov. Za vašu pomoc vám v mene našich mladých pútnikov ďakujeme.
  • Počas letných prázdnin sv. omše v nemocničnej kaplnke a v kaplnke sv. Medarda budú bývať iba v nedele. V nemocničnej kaplnke o 10,30 hod. V Kapnke sv. Medarda o 20,00 hod.
  • Tento prvopiatkový týždeň spovedáme ešte podľa zvyklosti pred omšou a počas potreby ešte aj počas sv. omše. Od nasledujúceho pondelku počas letných prázdnin sa bude spovedať polhodinu pred sv. omšou. Kňaz, ktorý spovedá, bude následne slúžiť sv. omšu. Preto prosíme, aby ste na sv. spoveď prichádzali v dostatočnom predstihu.

Kalvárske hlasy