Farské oznamy z nedele 9.7.2023

Oznamy na nedeľu 9. júla 2023

  • V kostole bude vystavená sviatosť oltárna od 14,30 do 17,30 hod.
  • Dnes po svätých omšiach o 9:00 a 10:30 môžete podporiť našich mladých pútnikov na Svetové dni mládeže kúpou koláčika a kávy. Výťažok z predaja pôjde na uhradenie cestovných nákladov. Za vašu pomoc vám v mene našich mladých pútnikov ďakujeme.
  • Od pondelku sa počas letných prázdnin bude spovedať len pred sv. omšou. Kňaz, ktorý spovedá, bude následne slúžiť sv. omšu.
  • V stredu po rannej sv. omši Vás pozývame na spoločné raňajky. V tieni kostola pod lipou si v príjemnej atmosfére dáme kávu a „čosi pod zub“. Ste srdečne pozvaní.
  • V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční celonárodný pochod „Hrdí na rodinu“. Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“. Bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk. 

Od roku 1766 na kalvárskom vŕšku v Nitre prebieha výročná ďakovná púť občanov mesta Nitra a blízkeho i ďalekého okolia pri príležitosti Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Nábožná účasť veriaceho ľudu na čele s magistrátom mesta sa spájala s poďakovaním sa Bohu za jeho pomoc v ťažkostiach a za jeho dobrodenia. Pútnici ďakovali Bohu za dar starostlivej Matky Márie, pod ktorej ochranný plášť zverovali seba i svojich najbližších.

Aj tento rok misionári Verbisti a farnosť Nitra – Kalvária pozývajú na túto výročnú ďakovnú púť k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu v dňoch 12. a 13. augusta 2023.

Na základe duchovných zväzkov kostola Nanebovzatej Panny Márie v Nitre s pápežskou bazilikou Panny Márie Snežnej v Ríme je možné získať pri návšteve chrámu počas všetkých slávností úplné odpustky. Liturgické slávenia v slovenskom i maďarskom jazyku bude dopĺňať pobožnosť Krížovej cesty, adorácia, modlitba posvätného ruženca a program pre deti a rodičov. Viac informácii nájdete na webovej stránke kalvaria.verbisti.sk.

Tento rok pátri verbisti zároveň oslavujú jubileum: 100 rokov pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v česku. Pri tej príležitosti púť bude doplnená besedou s misionármi. Súčasťou programu bude aj predstavenie Komunity CEnacolo s náznom MASKY.

Kalvárske hlasy