Farské oznamy z nedele 16.7.2023

Oznamy na nedeľu 16. júla 2023

  • V kostole bude vystavená sviatosť oltárna od 14,30 do 17,30 hod.
  • V mene našich mladých pútnikov na Svetové dni mládeže vám ďakujeme za vašu finančnú podporu spojenú s úhradou cestovných nákladov. Nech Vám Pán odmení Vašu štedrosť.
  • Budúcu nedeľu budeme sláviť Svetový deň starých rodičov a seniorov. V našom kostole budeme sláviť za našich seniorov z mesta Nitra sv. omšu o 9,00 hod.
  • Pozvanie od otcov biskupov:

Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra, 17. júl je deň, kedy v našej diecéze opäť budeme sláviť sviatok sv. Andreja-Svorada a Beňadika, našich diecéznych patrónov. Sv. Andrej-Svorad je zároveň aj patrónom nášho mesta Nitra. Chceme Vás teda, drahí bratia a sestry, pozvať k púti na Zobor, ktorá sa bude konať v piatok 21. júla 2023. Spoločne sa zhromaždíme o 17:00 hod., tentokrát pri kruhovom objazde na Predmostí, kde bude požehnaná nová socha sv. Andreja-Svorada. Následne prejdeme v procesii k ruinám Zoborského kláštora, kde o 19:00 hod. budeme sláviť sv. omšu k úcte nášho patróna sv. Andreja-Svorada za účasti Richarda Korzenského OSB, priora Benediktínskeho opátstva Tihanyi (čítaj: Tiháň) v Maďarsku. Zároveň Vás chceme pozvať aj k tomu, aby sme deň pred púťou alebo aspoň večer pred ňou prežili spôsobom, ako sa k tomu ešte na začiatku 18. storočia v čase morovej epidémie zaviazali obyvatelia nášho mesta – ako čas pôstu a pokánia. Spoločne ho môžeme obetovať za nové kňazské povolania, tak veľmi potrebné pre našu diecézu, za obnovu viery v našich rodinách a za mier a pokoj vo svete. Využívame túto príležitosť, drahí bratia a sestry, aby sme Vám popriali na začiatku letných prázdnin, aj požehnaný čas oddychu v Božej prítomnosti.

Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, Mons. Peter Beňo, pomocný biskup

Kalvárske hlasy