Farské oznamy z nedele 20.8.2023

Farské oznamy na nedeľu 20. augusta 2023

  • Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom prispeli pri organizovaní a priebehu tohtoročnej púte k Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Ďakujeme taktiež Vám milí pútnici, ktorí ste svojou prítomnosťou zapojili sa do slávenia tohto sviatku.
  • Pozývame slobodných katolíkov na duchovnú obnovu pod názvom: Ako spoznať Božiu vôľu v mojom živote?, ktorá sa uskutoční 8. – 10. septembra 2023 v Hronskom Beňadiku. Viac o programe sa dozviete na plagáte na výveske v kostole.
  • Spojená katolícka škola, so sídlom Farská 19, Nitra vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: učiteľ / učiteľka v Materskej škole sv. anjelov strážcov. Záujemcovia si bližšie informácie môžu pozrieť na internetových stránkach školy www.msfarskanr.sk, www.zsfarskanr.sk , www.gcm.sk.

Kalvárske hlasy