Farské oznamy z nedele 27.8.2023

Oznamy na nedeľu 27. augusta 2023

  • V sobotu Vás pozývame na fatimskú pobožnosť, ktorá začne o 9,00. Po nej bude sv. omša.
  • Budúcu nedeľu budeme mať Farský deň. Pri sv. omši o 9,00 hod. privítame nového správcu farnosti a rozlúčime sa s P. Igorom. Farský deň začneme vyložením sv. oltárnej a modlitbou ruženca o 14,30 hod. Potom Vás zhruba o 15,00 hod. pozývame na spoločný čas pri guláši a pohári vínka. Bude zabezpečený aj alternatívny program pre deti. V prípade nepriaznivého počasia sa farský deň presunie na inokedy.
  • Budúcu nedeľu na sv. omši o 10,30 páter Matej požehná školské tašky.
  • Do pozornosti dávame Slávnosť Narodenín Panny Márie a založenia Spoločnosti Božieho slova. Pri tejto príležitosti náš spolubrat Dávid Kancián zloží svoje doživotné sľuby a ostatní spolubratia vo formácii obnovia svoje zasvätenie na ďalší rok svojho života. Slávnosť začne 8. septembra o 10,00 hod.
  • Od konca septembra začneme prípravu na prijatie sviatosti krstu, prijímania a birmovania pre dospelých. Preto, ak by niekomu chýbali niektoré z týchto sviatostí nahláste sa u pátra Janka alebo pátra Mateja.
  • V sakristii je možné zapísať si úmysel sv. omše na október.

Kalvárske hlasy