Farské oznamy z nedele 10.9.2023

Farské oznamy z nedele 10.9.2023

Minulú nedeľu sme slávili farský deň pri príležitosti zriadenia farnosti a posviacky nášho kostola. Všetkým, ktorí ste sa zapojili do jeho prípravy a organizácie vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

Dnes popoludní bude vyložená sviatosť oltárna a modlitba ruženca o 14,30.

Od konca septembra začneme prípravu na prijatie sviatosti krstu, prijímania a birmovania pre dospelých. Preto, ak by niekomu chýbali niektoré z týchto sviatostí nahláste to na fare.

Dnes  popoludní  o 17.00 sa bude konať v jarmočnom mestečku na Klokočine rodinná šou počas ktorej vystúpi hudobná skupina Kollárovci. Deti sa môžu tešiť na kúzelníka, cukrovú vatu, maľovanie na tvár a rozličné súťaže pre deti a celé rodiny. Sme srdečne pozvaní.

V stredu o 18.00 v konferenčnej miestnosti pri kňazskom seminári sv. Gorazda na Pribinovom námestí č.3 sa budú konať Dišputy pod Hradom – o voľbách a kresťanskej zodpovednosti. Sme pozvaní zúčastniť sa a zapojiť do diskusie.

V pondelok, tj zajtra o 18.00 bude v pastoračnom centre predstavenie ponuky výtvarného ateliéru na Hôrke, ktorý je určený pre deti, mládež ale aj dospelých ktorí môžu rozvíjať svoje talenty v kresbe, maľbe, grafike, modelovaní. Ak bude dostatok prihlásených stretnutia raz do týždňa budú prebiehať v pastoračnom centre u nás na *Kalvárii.

Pozývame Vás na púť do Medjugoria v dňoch 18.9.-25.9.2023, bližsie info na plagátiku vzadu, alebo priamo v sakristii kostola.

Budúci týždeň o 14:00 budú pre deti prichystané hry na ihrisku od 15:00-17:00.

Kalvárske hlasy