Farské oznamy z nedele 24.9.2023

Tvorivé dielne / výtvarný ateliér na Kalvárii:

Kalvárske hlasy