Kalváriu máme obnovenú

V roku 2020 sa začal projekt Obnovy nitrianskej Kalvárie. Práve ona je dominantou mesta Nitra a kultúrnou pamiatkou. Celý komplex Kalvárie si vyžiadal, aby sme mu vrátili pôvodnú krásu a dôstojnosť. Popri obnove Kostola Nanebovzatia Panny Márie prebehla aj rekonštrukcia a reštaurovanie kaplniek zastavení krížovej cesty a Božieho hrobu. Kaplnky boli vybudované v roku 1885 a nahradili pôvodné zastavenia krížovej cesty, ktorá patrila medzi najstaršie krížové cesty Slovenska. Realizácia opráv bola možná po mnohých výskumoch a projektoch. Spoločnými silami sa nám podarilo nie len obnoviť technického stav, ale aj vrátiť aj pôvodný vzhľad z 19. storočia. Práce prebiehali pod dozorom reštaurátora Mgr. art. Mareka Repáňa. Na kaplnkách sa opravovali striešky, spravila sa sanácia muriva, kompletná rekonštrukcia a reštaurovanie fasád a interiérov kaplniek, obnova mreží, krížov, okeníc a reštaurovanie reliéfov, ktoré zdobia kaplnky. Na rekonštrukcií kaplniek sa finančne okrem dobrodincov podieľali aj mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj. Na Božom hrobe sa reštaurovala fasáda a interiér s freskami. Rekonštrukcia Kaplnky Božieho hrobu sa podarila aj vďaka finančnej podpore mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Na kostole Nanebovzatia Panny Márie sa reštaurovala fasáda a taktiež interiér, v ktorom sa spravila aj výmena elektrických káblov a osvetlenia. Za rekonštrukciu kostola ďakujeme finančnej podpore mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Projekt Obnovy Kalvárie bol ukončený v roku 2023.
Ďakujeme všetkým dobrodincov, vďaka ktorým sme mohli dokončiť tento projekt obnovy kultúrnej pamiatky.

Kalvárske hlasy