Večer s Máriou

Drahí priatelia, dnes večer (8.júla) vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Začíname o 18:00 prednáškou a modlitbou sv. ruženca, pokračujeme svätou omšou a adoráciou s individuálnym eucharistickým požehnaním.

Kalvárske hlasy